Over de PB Groep

  • Home
  • Over de PB Groep

Over de PB Groep

De PB Groep is de overkoepelende naam van een aantal dynamische initiatieven/producten op het terrein van credit management. Op het gebied van professionele incasso en creditmanagement, onderscheiden wij ons al ruim 70 jaar door kwaliteit, creativiteit en kennis te combineren met een landelijk dekkend netwerk van regionale kantoren.


PB Gerechtdeurwaarders

Wij verzorgen overal in Nederland ambtelijk diensten. Dat kan een dagvaarding zijn of de betekening van een vonnis, maar ook een, meer gecompliceerd, conservatoir beslag. Dat voeren wij uit als losse opdracht of wij maken een dossier aan. Als gerechtsdeurwaarders hebben wij tevens speciale bevoegdheden, bijvoorbeeld inzage in diverse registers als de Basisregistratie Personen.


PB Incasso

Geldvorderingen incasseren wij bij voorkeur minnelijk. In dat stadium kan het zeer profijtelijk zijn als de gerechtsdeurwaarder een sommatie-exploot uitbrengt. Een direct bezoek aan de debiteur levert in veel gevallen helderheid op; dat kan betaling zijn maar ook een duidelijke reden waarom niet betaald wordt. Hoe dan ook leidt contact vaak tot een oplossing binnen een korte looptijd.


PB Tankcollect

PB TankCollect is een aparte divisie van de PB Groep, de groep gerechtsdeurwaarders die over heel Nederland haar diensten aanbiedt. PB TankCollect is opgericht om het probleem tanken zonder betalen in samenwerking met alle partijen een halt toe te roepen. Lees meer...