Nieuws

Incassokosten dwangbevel aan banden gelegd
  • Home
  • Nieuws
  • Incassokosten dwangbevel aan banden gelegd
23-03-2018
Bestuursorganen kunnen sinds 2009 bij de executie van dwangbevelen ook aanspraak maken op redelijke buitengerechtelijke kosten.

Tot voor kort gold de regel dat enkel redelijke buitengerechtelijke kosten in rekening konden worden gebracht met een maximum van 15% van de hoofdsom. Voor hoge(re) bedragen slechts de redelijke kosten, omdat 15% in die gevallen onredelijk is.

Lees verder op Creditexpo.nl