Nieuws

Online factureren vaak de oorzaak van te laat betalen
  • Home
  • Nieuws
  • Online factureren vaak de oorzaak van te laat betalen
25-07-2017
Nederlanders is gevraagd of zij privé weleens onbewust een rekening niet of veel te laat betaald hebben in de afgelopen 12 maanden. Bij bijna een derde (32%) is dit onbewust wel eens gebeurd. Opvallend genoeg blijkt het ontvangen van een online factuur in plaats van een nota per post hiervan de voornaamste reden te zijn.

MarktEffect heeft in opdracht van Lindorff onderzoek gedaan naar het betaalgedrag van Nederlanders. Hieruit blijkt dat een derde van de Nederlanders de voorbije twaalf maanden een rekening onbewust te laat of niet betaald heeft. Dit komt opvallend genoeg meer voor bij Nederlanders met een hoog opleidingsniveau (40%) dan Nederlanders met een laag (25%) of middelbaar opleidingsniveau (28%). Tussen mannen en vrouwen is geen duidelijk verschil aanwezig. “Iedereen vergeet wel eens een rekening te betalen”, is een veel gehoorde reactie. Nederlanders die in de afgelopen twaalf maanden wel eens één of meerdere rekeningen te laat of niet hebben betaald, is gevraagd wat hiervan de reden geweest is:
Bij drie op de tien Nederlanders is het niet (op tijd) openen van de post wel eens de reden geweest;
Bij één op de zes Nederlanders is het niet begrijpen van een factuur of bepaalde kostenposten op de factuur wel eens de reden geweest;
De meest genoemde reden is echter het ontvangen van een online factuur in plaats van een acceptgiro per post (40%).

Lees meer opCreditexpo.nl